PHẦN MỀM

Lợi Ích Và Hạn Chế Của Google Analytics Là Gì?

Google Analytics là gì?

Thông thường, là một quản trị viên/SEOer bạn sẽ được giao nhiệm vụ để tăng lưu lượng truy cập vào trang web hay tăng chuyển đổi website. Để làm được điều này, bạn sẽ cần có một công cụ theo dõi các con số đó và Google Analytics (GA) sẽ phát huy tác dụng. 789Bet […]