Hodnocení skillů, nálad sponzorů, fanoušků a týmu.
Do sekce Články - Články napsal Rubinus 23. listopadu 2004 v 14:07. 14232 přečtení.

Pro srovnání uvádím nové české ekvivalenty k anglickým a dalším hodnotám:

Výkonnost hráčů
č. česky anglicky německy španělsky francouzsky
1 odstrašující disastrous katastrophal desastroso catastrophique
2 katastrofální wretched erbärmlich horrible très mauvais
3 tristní poor armselig pobre médiocre
4 nedostačující weak schwach débil faible
5 neadekvátní inadequate durchschnittlich insuficiente inadéquat
6 ucházející passable passabel aceptable passable
7 solidní solid gut bueno honorable
8 excelentní excellent sehr gut excelente très bon
9 nadstandartní formidable hervorragend formidable formidable
10 vynikající outstanding großartig destacado impressionnant
11 brilantní brilliant brillant brillante exceptionnel
12 perfektní magnificient fantastisch magnífico inoubliable
13 prvotřídní world class Weltklasse clase mundial légendaire
14 abnormální supernatural übernatürlich sobrenatural surnaturel
15 kolosální titanic gigantisch titánico titanesque
16 impozantní extra-terrestrial außerirdisch extra terrestre extra-terrestre
17 dechberoucí mythical mythisch mítico mythique
18 okouzlující magical märchenhaft mágico magique
19 legendární utopian galaktisch utópico utopique
20 boží divine göttlich divino divin

Sponzoři a fanoušci
česky anglicky německy
Pějí na tebe oslavné písně Sending love poems to you vergöttern Dich
tančí v ulicích dancing in the streets im siebten Himmel
unešení high on life euphorisch
nadšení delirious überglücklich
spokojení satisfied glücklich
klidní content zufrieden
chladní calm ruhig
podráždění irritated irritiert
vzteklí furious wütend
vražední murderous blutdürstig

Nálada v týmu
česky anglicky německy
Ráj na Zemi! Paradise on Earth! paradiesisch!
povznášející walking on clouds auf Wolke Sieben
plná nadšení delirious euphorisch
spokojená satisfied ausgezeichnet
bez námitek content gut
chladná calm zufrieden
klidná composed ruhig
podrážděná irritated irritiert
vzteklá furious wütend
vražedná murderous blutrünstig
"Studená válka" like the Cold War wie im Kalten Krieg


Paráda (kloki, 25. listopadu 2004 v 05:30)

Tohle se bude hodit. :-) Co se týče TS, tak doteď nevím, jak na tom jsem. :-))))

Další převodník hodnot vlastností (_Scar_, 15. ledna 2005 v 16:02)

http://jehnice.wz.cz/prevodnik.html -zde najdete ještě pár věcí, které v tomto článku chybí:-)