Dupnime si do zálohy, alebo tréning PM na HT
Do sekce Články - Trénink napsal kikso 22. dubna 2008 v 21:25. 19271 přečtení.

Defendermi nenávidený a zálohármi milovaný tréning Tvorby hry je najpopulárnejším druhom tréningu na HT, podľa oficiálnych globálnych štatistík sa mu venuje 28% manažérov, na Slovensku je to 26%, v Českej republike presne jedna štvrtina. Konkurencia je teda veľká, preto nestačí mať iba „nejakých záložníkov“ a v sekcii tréning nastavenú tvorbu, celý tréningový proces by mal byť maximálne premyslený a riadený, od nákupu vhodných hráčov, cez zabezpečenie vhodného trénera, asistentov, ladenie vhodného pomerného kondičného tréningu, špeciálneho tréningu sekundárok počas prestávok či pred predajmi až po generačné výmeny a prípravy na ďalší cyklus. Niečo z mágie zálohy a čara záložníkov na HT sa pokúsim odhaliť v tomto článku.


Základné informácie

Tréning 17 ročného hráča s tvorbou hry nad úrovňou passable (6) na 100% tréningovej pozícii so solídnym trénerom a 9 asistentmi trvá približne 7,5-8 týždňov, v závislosti od podielu kondičného tréningu. S každým rokom hráča sa potom tréning spomaľuje asi o 7,5%. Pod úrovňou solid (7) je rýchlosť tréning vyššia (nešpecifikovaným percentom, s pribúdajúcim levelom skillu sa približuje k základnej úrovni), pri tréningu vysokých skillov (odhaduje sa nad titanic - 15) je zasa tréning trochu pomalší. Maximálny počet traineekov na 100% pozícii IM (Inner Midfielder – Vnútorný záložník) je 6 (2 zápasy po 3), 50% tréningu PM dostávajú aj hráči na pozícii Winger (krídlo) – maximálne 4 za týždeň. Celkovo je teda týždenne možné zlepšiť úroveň PM až desiatim hráčom. Tréning (tak ako každý iný) je nezávislý na individuálnom pokyne hráča.


Záloha na HT

Záloha je (a zrejme vždy aj bude) na HT najdôležitejším ratingom, preto patrí rozumné zaobchádzanie s ňou a jej analýza pred každým zápasom k základom vedúcim k úspechom. Záloha určuje počet šancí, ktoré team v zápase dostane. V každom z nich sa podľa držania lopty rozdeľuje medzi súperov 10 normálnych šancí. Pri vyrovnaných zálohách (50:50) je najpravdepodobnejšie, že obaja súperi dostanú 5 šancí, pri zálohe 52% je už pravdepodobnejšie rozdelenie 6:4, 56% dáva asi 7:3, 60% približne 8:2 a ak máte držanie lopty nad 70%, je pravdepodobné, že váš súper nedostane v zápase ani jedinú normálnu šancu, čo je rozhodne istejšie, ako spoliehať sa na to, že súperove šance zachytí vaša obrana. Aj preto sa na konferenciách zvykne hovoriť, že „Najlepšia obrana je záloha“. Držanie lopty sa vypočítava obyčajným pomerom záloh, teda [A / (A+B)] * 100, kde A je váš číselne vyjadrený rating zálohy, B zase súperov. Rating zálohy je si vyčíslite jednoducho. Celé číslo predstavuje stupeň (disastrous = 1, wretched = 2 ... passable = 6, solid = 7 ... divine = 20), desatinnú časť potom podstupeň – veľmi nízky (very low) = x,125, nízky (low) = x,375, vysoký (high) x,625 a veľmi vysoký (very high) potom x,875. Rating solídny (nízky) je teda v číselnom vyjadrení približne 7,375.


Aspekty ovplyvňujúce rating záloh

Okrem samotných hráčov ovplyvňujú rating zálohy aj „vonkajšie faktory“. V prvom rade je to TS (Team Spirit = Nálada v teame). Každý jej stupeň pridáva zálohe asi 5%. Pre trénera zálohy je práca s TS kritická, preto je pre neho viac než nutné vlastniť trénera s vysokým vodcovstvom, ktorý pomáha jej efektívnemu využitiu (samozrejme, stále platí že prvoradá je trénerská úroveň - optimálne solid, pre nováčikov postačí na sezónu-dve aj passable). Zálohu v zápase znižuje PIC (Play it cool - Uvoľnený prístup k zápasu), a to asi o 15%, hranie CA (Counter-attacks – Protiútoky) asi o 7%. Naopak, zvyšuje ju 20timi percentami domáci zápas, 15% pridá zápas vonku v rovnakom regióne (derby) a približne 15% tiež MOTS (Match Of The Season – Prístup Zápas sezóny)


Príspevky do zálohy

Percentá sú odvodené od záložníka, ktorý hrá na pozícii IM normal. Čísla vyjadrujú percentuálnu kapacitu jeho príspevku do zálohy na iných pozíciách. Dáta sú prevzaté od manažéra GM-Sule (17897)

Obrana:

CD normal: 25 %
CD off: 40 %
CD TW: 15 %
WB def: 10 %
WB normal: 15 %
WB TM: 15 %
WB off: 20 %

Záloha:

IM normal: 100 %
IM off: 97 %
IM def: 97 %
exIM: 90 %
IM TW: 85 %

Wingeri:

W normal: 50 %
W off: 35 %
W def: 35 %
WTM: 60 %

Útočníci:

F def: 45 %

Pozn. vysvetlivky skratiek nájdete na konferencii, v príspevku 5086233.2


Typológia hráčov

Po viacerých zmenách na HT už dávno neplatí, že PM je primárna vlastnosť pre IM a keď ho má winger, tak je to fajn a tým to hasne. PM sa stáva použiteľným a veľmi užitočným pre takmer všetky posty a preto je potrebné upravovať aj filozofiu tréningu smerom k ekonomike i k výkonom teamu v zápasoch.

Ako by mal teda vyzerať hráč vhodný na tréning PM? V prvom rade by nemal mat zanedbanú kondíciu. Tá je potrebná pre všetkých hráčov, záložníci sú však v tomto ohľade s prihliadnutím na dôležitosť zálohy stále prioritní. Jej ideálna úroveň je niekde medzi 7-8, mladé IMka začínajúce na 4-5 sa na túto úroveň dajú vytiahnuť v priebehu približne 20 týždňov pri podiele kondície 10-12%, ktorý osobne považujem za ideálny. A čo ďalej?

1) Klasické poňatie innera = zver v zálohe: takýto hráč by mal mať samozrejme čo najvyššie PM (ideálne je kupovať takého hráča v 17 rokoch tesne pred skokom na exellent). Sekundárky sú príjemné, ale nie príliš nutné. IM je totiž postom, kde nedostatok PM nie je možné nahradiť inou sekundárkou, tie pomáhajú iba ostatným ratingom, často na úkor zálohy (pri použití individuálneho pokynu pre IM)

2) Inner podporujúci útok, alebo kombinácia PM + PG (Passing = Prihrávky), ktorá je jednoznačne najhľadanejšou na trhu. Za každý level prihrávok sa priplácajú ohromné čiastky, najpoužívanejším individuálnym príkazom je IM off.

3) Inner podporujúci obranu (kombinácia PM + Defending). Bohužiaľ, aj keď efekt príspevku do obrany vs. príspevku do útoku pri PG je v podstate rovnaký, títo inneri nie sú ani zďaleka tak vyhľadávaní. Nič to však nemení na tom, že Inner s vysokým skillom bránenia sa do teamu môže veľmi hodiť. Analogicky, používa sa pre neho najčastejšie individuálny príkaz IM def.

4) Symetricky osekundárkovaný Inner – alebo kombinácia PM + PG + Def. Takíto hráči (obe sekundárky minimálne od úrovne 6-7) sú veľmi cenní (a aj extrémne drahí). Podporiť dokážu tak útok, ako aj obranu, hodia sa okrem IM normal/def/off aj na pozície CD off či F def. Práve takto by malo zrejme vyzerať Imko budúcnosti.

5) Inner, budúci winger. Je to vlastne hráč s vysokým (6-7) wingom a minimálne 4 PG, ktorý je Quick (prípadne Head) a od svojho narodenia je trénovaný v PM. Po 2-3 sezónach poctivého tréningu sa o takéhoto hráča tréneri wingu doslova navzájom potrhajú. Keďže takého perspektívneho hráča je veľká škoda trénovať na 50% pozícii, nachádza svoje uplatnenie (okrem iného) v individuálnom pokyne IM TW.

Okrem IM však rozoznávame ešte 3 druhy hráčov, pre ktorých sa PM ako sekundárka veľmi hodí. Sú to:

6) Combo winger. Teda hotový winger, ktorému je trénovaný PM. Hráč ma pre každý team obrovský prínos – je najesenciálnejšou zložkou na vytvorenie krajného útoku a zároveň pôsobí ako polovica ďalšieho IMka – niečo ako 12teho hráča. Niektorí tréneri PM dokonca kvôli takému hráčovi obetúvajú jednu 50%-nú tréningovú pozíciu a hrajú ho po lige aj druhý krát (napríklad v priateľskom zápase), kvôli rýchlosti tréningu tentoraz na 100%-nej pozícii.

7) CD/WB s príspevkom do zálohy. Po zmenách v engine, keď sa PM stal hlavnou sekundárkou u stredných obrancov a tiež príjemným bonusom pre krajných sa otvárajú možnosti pre tréning hotových obrancov a zdá sa, že bude cenovo veľmi výhodný. Nenápadná pomoc zálohe od obrancu a pár percent BP môže totiž rozhodovať zápasy.

8) Defenzívny útočník, alebo trochu scoringu, veľmi vysoký PG, špecka Technical a tlačiť PM. Kvalitný defenzívny útočník môže priniesť skvelé príspevky zálohe aj útoku a je pravdepodobné, že dopyt po takýchto hráčoch bude v budúcnosti veľmi veľký. Takýto hráč sa totiž hodí takmer do každého teamu a na trhu ich je ich ako šafranu.


Špecky

Názory na špeciality sa u IM, tak ako aj pri všetkých ostatných postoch rôznia, všeobecne však platí, že absencia špecky u IM nevadí. To ale neznamená, že sa žiadna nehodí. Podľa môjho názoru vyzerá rebríček špeciek pre IM asi takto:

1) Head (Hlavičkár) – jednoznačne číslo 1. Takýto hráč je schopný hlavou premeniť roh, pomáha tiež pri obrane súperových rohov. Headku môže využiť napríklad aj na pozícii wingera, ako zakončenie winger špecky svojho kolegu. Nevadí mu počasie, jediným negatívom je veľmi zriedkavá špecka Technical vs. Head, pri ktorej môže technický útočný hráč súpera (winger alebo forward) zakončiť po kľučke na Heada v zálohe či obrane.

2) Powerful (Silový) – nutnosť kondície eliminuje únavovú špecku, Powerful IMko môže získať PM a Def v daždi, pričom strata scoringu na slnku mu vôbec neprekáža. Ak má trochu defendingu, tak sa takýto hráč hodí aj pri pressingu.

3) Unpredictable (Nepredvídateľný) – súvisí so spomínanými innermi budúcnosti, teda symetricky osekundárkovanými (PG aj Def minimálne 7), pre ktorých môže byť extrémne výhodná. Pre IMko bez Defendingu je však táto špecka katastrofa.

4) Quick (Rýchly) – samotnému IMku nič neprinesie (sem tam sa mu síce môže podariť zlikvidovať quick špecku súpera), môže mierne stratiť defending v daždi. Quick je však neoceniteľný v prípade, že IMko hráte na krídle (nezávisle na individuálnom pokyne, teda aj pri WTM)

5) Technical (Technical) – môže získať PM na slnku, rovnako ho však môže stratiť v daždi. Špecka je teda dosť kontroverzná, osobne som radšej za innera bez špecky ako za Technicala.


Rozostavenia

Rozostavenie na HT je potrebné vyberať nie iba s ohľadom na súpera, ale do úvahy je nutné vziať aj tréning. Aj keď drvivá väčšina trénerov PM hrá takmer dookola 3-5-2, do úvahy prichádzajú aj iné varianty, dokonca aj také, pri ktorých manažér stráca jednu 50%-nú tréningovú pozíciu.

Bez straty pozície:

352 – klasika. Silná záloha, veľmi slušný útok, možnosť do nich pritlačiť aj z obrany. 352 je považovaná za najlepšie rozostavenie na HT z pozície sily. Veľmi populárny je aj tzv Přerov, teda 352 s 1 Wingerom off a 1 WTM.

451 – Maličká zmena oproti 352 (1 miesto útočníka si preberá obrana) spôsobí obrovskú zmenu filozofie. 451tka je považovaná vďaka silnej zálohe aj obrane za jedno z najlepších defenzívnych rozostavení, to však neznamená, že sa nedá hrať aj útočne, ide však iba o krídelné útoky.

253 – kvôli istému zmäteniu prakticky nehrateľné, pokiaľ nie je istota, že súpera v zálohe doslova rozprášite, do úvahy však rozhodne prichádza proti betonárom, ktorí hrajú na 1IM

So stratou jednej 50% pozície:

442 (3 IM) – vždy nacvičená formácia, vždy kvalitné prekvapenie pre súpera. Pre trénerov zálohy je toto rozostavenie prakticky vhodné iba na CA, napríklad proti inému trénerovi zálohy.

343 (3 IM) – nie príliš často videné zo strany zálohára (hlavne kvôli tomu, že ju treba nacvičiť), ale nedostatok hotových wingerov v tréningu môže dospieť až k rozhodnutiu hrať na silný stred a jedno tréningové miesto obetovávať


Taktiky

352 s obranou – a na rôzne spôsoby a variácie. Obrana je podľa súpera rozložená symetricky, či asymetricky, podstatné potom je, že v nej hrajú traja skutoční obrancovia. Útočiť je možné všetkými troma útokmi (Normal), prípadne po krídlach (AOW – 2x W off, 2x FTW), v prípade, že má súper relatívne silnú zálohu a slabý stred obrany (napríklad z dôvodu, že hrá CD off), dá sa 352ka zahrať aj na AIM (2x F normal, 2x WTM). Veľmi obľúbeným variantom 352 s obranou je Přerov, teda 2 silné útoky a Normal (2x F normal, 1x W off, 1x WTM). Extrémom môže byť tlak na jediné krídlo (za použitia AOW), pričom sa na neho použije W off, FTW, IM TW a prípadne aj WB off, druhý útočník môže hrať defenzívne.

Nórske taktiky (All Off, All Out Attack) – základnou filozofiou AOA je to, že dosiahnete viac šancí ako súper a premeníte ich viac ako dostane súper. Nórskym setupom bolo prvýkrát v histórii porazené Švédsko vo finále MS – nórsky manažér sa vtedy spoliehal na to, že získa 6 šancí z 10 a 5 z nich premení. Ak zanedbáme špecky a netaktické CA, tak sa týmto spôsobom dá zaistiť víťazstvo, keďže súper môže dať maximálne 4 góly. Ak nemáte k dispozícii útoky, ktoré určite skórujú (sú približne vyrovnané súperovým obranám), je potrebné na úspešný all off 60% držania lopty. Menej je riziko, viac je plytvaním zdrojmi (napríklad TSkom). V obrane je možné hrať 1-2 CD off a 1-2 WB off, varianty zálohy a útoku sú podobné ako v prípade 352 s obranou.

Sofistikované all off – alebo all off s obranou. Túto variantu si priam vynucuje nový engine, dnes sa s nulovou obranou už hrá veľmi ťažko. Sofistikované all off spočíva na iných skilloch hráčov hrajúcich v obrane ak v prípade klasického AOA. Predovšetkým za nimi stojí veľmi kvalitný brankár, ktorý dokáže spraviť aké-také obrany aj sám, strední obrancovia (CD off) sú multiskillmi PM/DEF, krajní (WB) potom Winger/Def

Betón po zálohársky – spočíva na myšlienke „Najlepšia obrana je záloha“ – ak nedáte súperovi veľa šancí, nemôžete dostať veľa gólov. Je možné použiť 2x CD off, 1x WTM, 1-2x F def a vytvoriť jeden symbolický útok W off + WB off + prípadne 1 FTW

451 AOW – Silná obrana (väčšinou symetrická, nevylučuje sa ani použitie WB off a krytie jeho strany obrany prostredníctvom CD TW), silná záloha. Možnosť hrať na 2 útoky (prvý tvorený W off a FTW, druhý WB off a W off) ale aj na jediný (W off + FTW, prípadne WB off a IM TW).

451 PPP – PIC, Press, Pray alebo nedostať debakel. Útočník často vystupuje v setupe iba symbolicky, možné je použiť na jeho mieste záložníka ako F def, prípadne pokúšať šťastie jediným útokom W off + FTW

442 CA – symetrická a pevná obrana, 3 IMka. Je možné riskovať to jediným stredným útokom (WTM) prípadne dvoma (2x F normal, W off)

343 AIM – väčšinou symetrická obrana (nevylučuje sa CD off), WTM (v prípade, že máte kvalitného wingera a nemusíte sa spoliehať iba na stred je 343 zbytočným mrhaním tréningovej pozície) a 3x F normal


Záver

Tréning zálohy je podľa mňa jedným z najkrajších tréningov na HT a ak sa trénuje efektívne, vie byť aj značne ziskový. Nie je to však iba prechádzka ružovou záhradou. Problémy nastávajú pri generačnej výmene IM, ktorá musí byť postupná a naplánovaná, ťaženia v pohári rovnako nie sú príliš jednoduché, a to aj napriek posledným zmenám, ktoré umožňujú hráčom trénovať aj napriek tomu, že svoj posledný zápas v týždni nehrajú na trénovanej pozícii. Vždy ste to však vy, kto môže súperov prekvapovať šachmi s najdôležitejším ratingom na HT, a to sa rozhodne počíta!

kikso


(hippo, 10. května 2008 v 23:21)

takze odo mna iba chvala, po komplexnom rozbore treningu utocnikov tu zaloha fakt chybala, priznavam, ze aj ked netrenujem zalohu som sa dozvedel mnoho uzitocnych veci kikso vdaka!

2x trenink?? (Wir, 16. května 2008 v 10:41)

Nevim nic o tom, ze by kridlo melo dostat 100% trenink zalohy pokud hraje oba zapasy v tydnu. Takovou zmenu jsem teda nezaznamenal, mam zato ze dostane stejne jen 50%, hrani druheho zapasu neprinasi nikdy zadny trenink navic.

RE: 2x trenink?? (tchermax, 17. května 2008 v 11:33)

Taky se me to jaksi nezda...

RE: 2x trenink?? (kikso, 18. května 2008 v 00:14)

uff, ved tam nikde nic take nie je napisane :)